شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۵

تصویر زیبا از روستای تنگیسر کردستان

روستای تنگی سر روستایی با معماری پلکانی است که بسیار دیدنی می باشد.