پایگاه خبری مردم نيوز 22 خرداد 1399 ساعت 9:29 http://www.mardom-news.com/note/145656/رویش-مجدد-تروریسم-دولتی-آمریکا -------------------------------------------------- عنوان : رویش مجدد تروریسم دولتی در آمریکا حمید خوش آیند -------------------------------------------------- در روزهای اخیر آمریکا آبستن اتفاقات غیرمنتظره و خطرناکی شده است که از سال ۱۹۱۸ به این طرف بی‌سابقه است. این در حالی است که آمار بیکاری در آمریکا به‌عنوان یک موضوع حیاتی برای شهروندان و دولتمردان آمریکایی، برای نخستین بار پس از سال ۱۹۲۸ به حدود ۴۳ میلیون نفر رسیده و برای مردم آمریکا غیرقابل تحمل شده است. آمریکا وارد دورنی آغاز پایان دموکراسی شده است. متن : مردم نیوز: کرونا، اعتراضات گسترده ی مردمی، افزایش روزافزون بیکاری، افت داده ها و شاخص های اقتصادی و رفتارها و سیاست های نامتعارف و جنجالی کاخ سفید، ۵ چالش مهمی است که همزمان ظهور و بروز یافته و عرصه را بر سیاست و قدرت در آمریکا سخت و تنگ کرده اند. اینکه چالش های فوق الذکر که روز به روز فاصله ی ترامپ را با کاخ سفید در انتخابات پیش رو زیاد می کند، تا چه اندازه بر سرنوشت سیاسی ترامپ در انتخابات ماه نوامبر اثر خواهد گذاشت، فعلاً مسأله مهم نیست. شاید هم با توجه به ساختار حزبی حاکم در آمریکا و رفتار سنتی رأی دهندگان هوادارا دو حزب اصلی جمهوری خواه و دموکرات که عمدتاً ثابت است و کمتر تحت تأثیر رخدادها و وقایع داخلی و خارجی قرار می گیرد، ترامپ مجدداً انتخابات را ببرد. با این حال اتفاقات درون آمریکا که بزرگ بوده و ابعاد و دامنه ی وسیعی پیدا کرده است، نباید با نگاه انتخاباتی بررسی شده و از دریچه ی انتخابات به آن نگریسته شود. مساله ی مهم تر، آثار و پیامدهایی است که چالش های ذکر شده بر هژمونی و جایگاه بین المللی و همچنین بر سیاست و قدرت در آمریکا خواهد گذاشت. آمریکا تنها ابرقدرت چهاربعدی در جهان است. پس از آمریکا، اتحادیه اروپا و چین قرار دارند که ابرقدرت های دوبعدی و بعد از آن روسیه و ژاپن هستند که ابرقدرت های تک بعدی به شمار می روند. جالب است گفته شود چالش هایی که از آن ها نام برده شد، دو بُعد مهم از ابعاد چهارگانه ی قدرت آمریکا یعنی اقتصاد و سیاست را به صورت مستقیم و قدرت نظامی و تکنولوژیکی را به صورت غیرمستقیم هدف قرار داده است. البته باید توجه داشت بعد سوم یعنی قدرت نظامی آمریکا نیز با تقویت زیرساخت های نظامی سایر کشورهای جهان از یک سو و ظهور اشکال دیگری از قدرت در حوزه های نرم و سایبری، به تدریج در حال کمرنگ شدن است. این در حالی است که علم و تکنولوژی به عنوان بعد چهارم قدرت نیز، در شرایطی که ابعاد و مؤلفه های دیگر قدرت آسیب ببینند یا عملکرد مناسبی نداشته باشند یا درست کار نکنند، فاقد کارآمدی و کارکردهای مؤثر می شود. آمریکا، امروز در محاصره ی حوادث تلخ و بحران های در هم تنیده ای است که پیش از این کمتر آن را تجربه کرده بود. اینکه یک رژیم (رژیم ترامپ) برای حل و فصل بحران، دست به سلاح می برد و ارتش را روانه ی خیابان ها می کند و بنا بر گزارشات منتشره حتی از کاربرد سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه معترضان ابا نمی کند، به تنهایی نشان دهنده ی عمق فاجعه در آمریکاست. در حال حاضر آمریکا با تروریسم داخلی مواجه است. اولین و مهم ترین تروریست های آن هم، افراد و گروه های سفید خودبرتربین و خشونت طلب و نژادپرستی هستند که از نخستین روزهای پیدایش ایده ی آمریکا، آمریکایی های سیاه پوست را به هولناک ترین روش ها کشته، اموالشان را غارت کرده، بدون محاکمه مجازات کرده، شکنجه داده، ترور کرده، سرکوب کرده و هدف تبعیض نژادی قرار داده اند. فضای آمریکا توسط فاشیست ها، گلانسمن ها، نئونازیست ها که خود را صاحب قدرت و اختیار کرده و در کاه سفید تجمع نموده اند، چنان امنیتی شده است که قبل از این مشابه آن وجود نداشته است. حتی اگر این بحران بر اثر زور سرنیزه هم فروکش کند، به آتش زیر خاکستر تبدیل شده و دست از سر آمریکا برنمی دارد. آثار و پیامدهای اتفاقات اخیر آمریکا در ماه های آینده به تدریج خود را نشان خواهد داد.