پایگاه خبری مردم نيوز 1 خرداد 1399 ساعت 8:56 http://www.mardom-news.com/news/143471/خرداد-۹۵-۹۹-مجلس-دهم-نقطه-پایانی-رسید -------------------------------------------------- عنوان : از خرداد ۹۵ تا خرداد ۹۹؛مجلس دهم به نقطه پایانی رسید -------------------------------------------------- آخرین جلسه دوره دهم مجلس برگزار شد و عملا با این اختتامیه، کار بهارستان نشینان دوره دهم به پایان رسید. مجلسی که مملو از حواشی بود و نماینده حاشیه ساز کم نداشت. متن : مردم نیوز: امروز آخرین جلسه دوره دهم مجلس برگزار شد و عملا با این اختتامیه، کار بهارستان نشینان دوره دهم به پایان رسید. مجلسی که از بعد حواشی و نماینده حاشیه ساز چیزی کم نداشت. مجلسی که بسیاری از کارشناسان نه تنها آن را در راس امور ندانستند بلکه آن را به عنوان مجلس وکیل الدوله های یک دولت ناکارآمد نامگذاری کردند. مجلسی که در بسیاری از لحظات مهم کشور غایب بود و یا آن چنان که باید موثر نبود. مجلسی که قدرت بیش از حد رئیسش آن را به نمونه بارزی از یک مجلس تک نفره تبدیل کرده بود. مجلسی که در روزهای پایانی آن هفتاد و پنج نماینده اش دیگر صلاحیت حضور در دور بعد را نداشتند و رد صلاحیت شدند. مجلسی که با موج و شور پوچ تکرار می کنم شکل گرفت اما بعد از رخ نمایی واقعیت آن، همه و حتی خود صاحب ویدئوی تکرار هم جرات دفاع از آنها و فراکسیون برجسته آن یعنی امید را به خود نداد.