دوشنبه ۳ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۲

وزارت ارشاد پخش فیلم «ماهمه با هم هستیم» را متوقف کند

نماینده مردم کرمان خواستار توقف پخش فیلم سینمایی ما همه با هم هستیم، شد.