دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۲۱

تصاویر جدید‌ از محل آسیب‌دیدگی نفتکش SABITI ‌

تصاویر جدید‌ از نفتکش آسیب دیده SABITI و محل آسیب‌دیدگی‌این نفتکش شرکت ملی نفتکش من