يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۶

تماشایی: ماشین‌های بیست بیست ویک

در حاشیه‌ی گرند پری آمریکا FIA از طراحی ماشین جدید فرمول یک برای سال 2021 رونمایی کرد.