پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۷

کاهش درد مفاصل با سنگ پا

برای کاهش دادن درد مفاصل خود از سنگ پا استفاده کنید. برای کاهش درد عضلانی و مفاصل بهتر است که از سنگ پا استفاده کنید.