پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۶
برای بازار هند؛

نوکیا تلویزیون هوشمند می سازد

طبق اخباری جدید نوکیا قصد دارد در بازار هند تلویزیون های هوشمند عرضه کند.