پنجشنبه ۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۵۸

شباهتی که مجیدی با کی روش دارد

سرمربی کنونی آّبی پوشان پایتخت از یک نظر با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران شباهت دارد.