شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۵۴

انتصاب رئیس و اعضای کمیته استعدایابی فدراسیون تنیس

رئیس و اعضای کمیته استعدادیابی فدراسیون تنیس منصوب شدند.