ماجرای وام بانک جهانی و خرید ۸۰ دستگاه سی تی اسکن

مهر , 3 بهمن 1399 ساعت 22:15

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، از خرید دستگاه های سی تی اسکن، با استفاده از دریافت وام بین المللی خبر داد.


مردم نیوز:سیدکامل تقوی نژاد، گفت: برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۵ وزارت بهداشت موفق شد وامی را که حق مسلم ما از مراجع بین المللی بود، از بانک جهانی دریافت کند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در هیأت مدیره بانک جهانی تلاش کردند این وام در اختیار ایران قرار نگیرد، اما خوشبختانه تلاش زیادی شد و موفق به دریافت این وام شدیم.

تقوی نژاد گفت: حدود ۸۰ دستگاه سی تی اسکن از محل این وام، وارد کشور و در سه چهار ماه اخیر در بیمارستان‌ها نصب شد.


کد مطلب: 171728

آدرس مطلب: http://www.mardom-news.com/news/171728/ماجرای-وام-بانک-جهانی-خرید-۸۰-دستگاه-سی-تی-اسکن

مردم نيوز
  http://www.mardom-news.com