شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۱

هواداران FATF ، خاوری کجاست؟

اختصاصی مردم نیوز
26 بهمن آخرین مهلت ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف ای تی اف،FATF،است.