شنبه ۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۵

اولین فیلم از لاشه پهپاد آمریکایی