شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۶

اولین فیلم از لحظه عملیات کشتن ابوبکر بغدادی

اولین تصاویر هو