شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۵

فیلم/وضعیت جعبه سیاه هواپیمای ۷۳۷

جعبه سیاه هواپیمای اوکراین در سازمان هواپیمایی کشوری نمایش داده شد.