پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۲

فیلم/حاجی! ما را بچه‌های سپاه نجات دادند

در این فیلم مادری سیل زده از کمک رسانی سپاه تشکر میکند و میگوید: ما را بچه های سپ