پنجشنبه ۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۳۰

فیلم/ساخت جت جنگنده کوثر

مراحل ساخت جت کوثر توسط جوانان نخبه بومی را در این ویدئو خواهید دید.